ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
News Detail
15.03.2017

MANAGERS IN ACTION

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των 55 συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Managers in Action!

Οι απόφοιτοι είναι συνεργάτες από όλα τα καταστήματα και τα κεντρικά.
Το πρόγραμμα 
σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Beeing essential, με σκοπό να δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις διαστάσεις του ρόλου του manager, να μάθουν τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες των συνεργατών τους και να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα, να εξασκηθούν σε πρακτικές και συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις του ρόλου τους,
να καλλιεργήσουν  νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση - workshop σε αίθουσα, Projects με εφαρμογή της γνώσης στην καθημερινότητα και ανατροφοδότηση.
Ο επόμενος κύκλος του προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει με 44 συμμετέχοντες από τα καταστήματα και τα κεντρικά γραφεία.

 

SHARE THIS