ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Ανάπτυξη των Ανθρώπων

Απαντώντας στις σημερινές προκλήσεις διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και ακολουθώντας τη στρατηγική του Ομίλου, επενδύουμε στην ανάπτυξη των συνεργατών μας παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία, τις εκπαιδεύσεις και την καθοδήγηση που χρειάζονται.

Υποστηρίζουμε τους συνεργάτες που πήραν προαγωγή στην μεγάλη αλλαγή των καθηκόντων τους, υποστηρίζουμε τους managers με στόχο να καλλιεργήσουμε και να εδραιώσουμε Κουλτούρα Ηγεσίας, να αναπτύξουμε τις συμπεριφορές Ηγεσίας και Διοίκησης και να χτίσουμε Ηγέτες σε διοικητικές θέσεις.